سپتامبر 9, 2022

برای چه مواردی میتوان با 137 تماس گرفت ؟

آگوست 29, 2022

اعتماد مردم به سامانه ۱۳۷ افتخار شهرداری قم است

شهردار قم گفت: سامانه 137 امروز مورد اعتماد مردم بوده و این اعتماد نتیجه عملکرد و پیگیری مسئولان در پاسخگویی به مردم بوده و باعث افتخار است.
آگوست 12, 2022

چگونه شهرداری ها می‌توانند از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب مورد نظر حرکت کنند؟